Tuesday, 16 April 2013

Tentukan Promosi dan Matlamat Perniagaan

Teks:  Sarimah Deeply Adzrina
Ahad [7/4/2013]Menyentuh tentang promosi dan pemasaran, adalah matlamat sesebuah perniagaan yang sebenarnya, ada disekeliling kita cuma mungkin kita tidak menyedari bahawa hakikatnya promosi dan pemasaran adalah dimana kita membuat produk/barang, tentang harga, pendedahan promosi, serta tempat pembelian, sebenarnya dah menunjukkan kita secara langsung terlibat dalam sebahagian promosi dan pemasaran.
Google Image


Gambar-gambar contoh pemasaran yang wujud dalam kehidupan kita juga memainkan peranan untuk membuat promosi dan pemasaran yang tepat.


Yang Harus Kita Tahu:-

  • Promosi dan pemasaran adalah bertujuan mempamerkan kehendak individu mahupun berkumpulan.
  • Apa-apa pun boleh dipromosi dan dipasarkan seperti idea, produk/barang, serta perkhidmatan.
  • Pemasaran adalah untuk membuat penjualan serta untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk/barang dapat dikenali dengan jelas.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...