Saturday, 13 April 2013

Perkhidmatan PelangganPerkhidmatan Pelanggan

Ahad (7/4/2013)
Teks:  Sarimah Deeply Adzrina
Googe Image

  • Definisi perkhidmatan pelanggan adalah eksepektasi dan strategi pelanggan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan.
  • Kepuasan pelanggan untuk mengimbas kembali kejadian atau situasi dimana kita berasa teruja dan seronok.  Contoh:  seseorang pelanggan berpuas hati dengan khidmat yang kita berikan kepadanya.
  • Kefahaman terhadap kehendak dan pengharapan pelanggan serta kemampuan dalaam mereka bentuk sesuatu produk serta perkhidmatan yang diharapkan.
  • Memberikan penekanan terhadap perkhidmatan kepada pelanggan seperti keperluan memberi layanaan mesra dan adil.
  • Memperluaskan penyebaran dan penyampaian kemudahan perkhidmatan serta haruslah mengenalpasti satu langkah yang baik dan cemerlang.
  • Setiap pelanggan adalah umpama seorang pesakit yang memerlukan bantuan doktor untuk menyelesaikan atau mengurangkan kesakitan yang ditanggung oleh pesakit.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...