Thursday, 18 April 2013

Mengapa Pentingnya Promosi dan Pemasaran
Teks:  Sarimah Deeply Adzrina
Image: Google


Google Image
Apakah maksud Promosi dan Pemasaran?

Daripada sudut perniagaan, promosi dan pemasaran ialah menyediakan barangan atau perkhidmatan mengikut bentuk, harga, tempat dan masa yang diperlukan oleh sasaran pasaran.

Keperluan Asas Promosi dan Pemasaran

Definisi diatas membawa kita kepada dua perniagaan asas untuk menentukan kejayaan sesuatu perniagaan iaitu:-

Mengenalpasti dengan tepat keperluan pasaran; dan
Mengadakan satu tawaran selaras dengan keperluan yang telah dikenalpasti:-
  • Bentuk  -  Apa yang dikehendaki oleh bakal-bakal pelanggan
  • Harga   -  Berapa yang mereka sanggup bayar
  • Tempat - Selalunya dimana mereka membuat pembelian
  • Masa    -  Bila mereka memerlukan keluaran tersebut.
  Campuran Pemasaran

Digariskan diatas melahirkan empat unsur promosi dan pemasaran:-

  • Keluaran (product)
  • Harga (price)
  • Tempat (Place)
  • Promosi (promotion)


Keempat-empat unsur ini dikenali sebagai campuran pemasaran juga merupakan asas rancangan pemasaran yang cukup berjaya. Juga keempat-empat unsur ini boleh dirumus kerana tiap-tiap sartu daripada unsur-unsur tersebut boleh diubah-ubah.

Kunci kejayaan promosi dan pemasaran yang betul ialah dimana seseorang peniaga itu dapat memenuhi kehendak pasaran lebih baik daripada pesaing-pesaingnya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...